PHP_CURL nem töltődik be

Minden jól beállítva, de a PHP 8.1 betöltődésekor a PHP Curl module az alábbi hibaüzenettel nem töltődik be:

can't find entry point nghttp2_option_set_no_rfc9113_leading_and_trailing_ws_validation in DLL-file \php\ext\php_curl.dll

A megoldás az alábbi:

Be kell másolni az alábbi fájlokat a PHP könyvtárba és az Apache config fájlból betölteni őket

Define PHP_ROOT "G:/Apache64/php81"
LoadModule php_module "${PHP_ROOT}/php8apache2_4.dll"
LoadFile "${PHP_ROOT}/php8ts.dll"
PHPIniDir "${PHP_ROOT}/"
php_value extension_dir "${PHP_ROOT}/ext/"
LoadFile "${PHP_ROOT}/libcrypto-1_1-x64.dll"
LoadFile "${PHP_ROOT}/libssl-1_1-x64.dll"
LoadFile "${PHP_ROOT}/libssh2.dll"
LoadFile "${PHP_ROOT}/nghttp2.dll"
 

AddType application/x-httpd-php .php