Iskola

Hivatásom az oktatás-nevelés. Elsősorban több informatikai tárgyat, de matematikát és fizikát is oktatok. Tanári pályámon hasznát veszem az oktatás világán kívüli tapasztaltaknak. Érdekel az iskola és általában az oktatási rendszerek működése. Érdekelnek a viselkedés, a lélektan kérdései. Gondolataim egy jó iskoláról. A jó iskola víziója - itt nézheted meg.
A tanítást / oktatást, azon belül az informatika tanítást is több mint 20 éve végzem. Tanítottam középiskolai fizikát, matematikát, általános informatikát és szakmai tárgyakat is. (Adatbázis-kezelés, Operációs rendszerek, Hálózatok, Információs hálózati szolgáltatások, Rendszer- és adatvédelem, Magas szintű programozás, Informatikai rendszerek üzemeltetése, Webszerkesztés, PHP programozás, Internetes alkalmazásfejlesztés)
Már pályám kezdetén is úgy gondoltam, hogy az informatika a jövő. Ebben máig hiszek.
Úgy gondolom, hogy a mai európai kultúra része az informatika. Azzal az embereknek együtt kell élnie és tudni kell használni az informatikai eszközöket. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az egyes személyek esetén az informatika szirénhang is lehet, amibe főleg a fiatal gyerekek belefeledkeznek és egyéb dolgaikat elhanyagolják.
Különböző vizsgáztatói jogosítványaim is vannak.