Tananyagok, tankönyvek

Default book

A 21. században elavult könyvekből tanítunk. De hát ott a számítógép és az elektronikus tananyag. Használjuk őket.

Több kezdeményezés létezik itthon, amelyek online tananyagok feldolgozását és közzétételét vállalták magukra. Ezeknek az anyagoknak a legfontosabb jellemzője az, hogy egyáltalán léteznek, de különböző feldolgozottságúak és színvonalúak.

Egy modern iskolának fel kell térképeznie az elektronikus tananyagokat és azokból a saját képzési profilja szerinti tudásbázist kell összehoznia, amely a diákok számára megadható és a tanárok is hivatkozhatnak rájuk. A tananyagok kiválogatásánál fontos a tananyag tartalma és minősége is. Fontos további szempont, hogy a tananyagok legálisan hozzáférhetőek legyenek.

Az online anyagok lehetnek tisztán jegyzetek, interaktív, aktivitást igénylő weboldalak, vagy lehetnek a tanítási-tanulási folyamatokat segítő komplex site-ok, amelyek az anyag elsajátítását is ellenőrzik és regisztrálják.

Mivel a komplex megoldások gyakran megfelelő informatikai infrastruktúrát igényelnek, az iskola nem feltétlenül képes az iskola biztosítani a feltételeket. Ilyenkor több intézmény összefogásával kialakíthatók olyan tanító és vizsgáztató központok, amelyek költségeit több intézmény adja össze és erőforrásait is többen használják.

Egy webböngészőbe beírva rengeteg találatot kapunk tananyagokról.

Az iskola tanárainak ezeket az anyagokat rendszerezni kell, át kell nézni és megfelelő feldolgozás után lehet ajánlani a különböző területeknek oktatási segédletként, tankönyvként.

Azt persze világosan kell látni, hogy a törvény a kötelező tananyagot előírja, a tankönyvnek minősített könyvek listáján lévő kiadványoknak gyakran olyan szigorú követelményeknek kell megfelelnie, amelyeknek az online kiadványoknak gyakran nem felelnek meg. Az iskola tanárainak kell szakmai és pedagógiai szűrőként felmérnie, hogy egy adott kiadvány mennyire jól használható az intézményben. lehetséges, hogy egyes anyagok jól használhatók valahol, másutt pedig nem szubjektív vagy objektív okokból.

A tanároknak célszerű egy strukturált, rendszerezett tárat készíteni az iskolában használt anyagokból.

Elsősorban a gyorsan fejlődő szakmai területek azok, amelyek profitálhatnak az ingyenes tananyagokból.

A közismereti tárgyak tananyagtartalma nem túlságosan gyakran változik, és az ott tanító tanárok is gyakran idejétmúlt módszereket használnak. Számukra módszertani megújulást és vérfrissítést hozhatnak az elektronikus kiadványok.

Mindenképpen célszerű, hogyha egy tananyagegységre több különböző tankönyv, kiadvány áll rendelkezésre, mivel a diákok nem egyformák.

Tags