reCaptcha v2.0 + PHPMailer+Gmail+SMTP

reCaptcha v2.0

A PHPMailer + Gmail + SMTP és a Composer telepítésének a lépéseit itt találod meg.

reCaptcha letöltése és telepítése

Állj a site-od  gyökér könyvtárába és add ki az alábbi parancsot

composer require google/recaptcha

Ha eddig még nem jött létre, akkor létrejön a /vendor könyvtár, abban az autoload.php fájl és a vendor/google/recaptcha könyvtárban a megfelelő lib.

Innentől a kód:

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
use ReCaptcha\ReCaptcha;

$dir = realpath(dirname(__FILE__)."/..");

// Nyelvi beállítások, recaptcha és email tesztelés átvétele
$lang = "en";
session_start();
if( isset( $_SESSION["lang"] ) ){
  $lang = $_SESSION["lang"];
}

$test   = isset($_SESSION["test"]) ? $_SESSION["test"] : false;
$emailtest = isset($_SESSION["emailtest"]) ? $_SESSION["emailtest"] : false;

// require ReCaptcha osztály betöltése
require $dir."/vendor/autoload.php";

// PHPMailer nyelvi osztály betöltése
if($lang != "en"){
  require $dir."/vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-$lang.php";
}

// Language setting
if( $lang == "hu"){
  // an email address that will be in the From field of the email.
  $fromName  = "Teszt Űrlap";
  $sendToName = "Teszt Tulajdonos";        
  $subject   = "Új üzenet a Teszt honlapról";
  // form field names and their translations.
  // array variable name => Text to appear in the email
  $fields = [
    'name'  => 'Keresztnév', 
    'surname' => 'Vezetéknév', 
    'phone'  => 'Telefon', 
    'email'  => 'Email', 
    'message' => 'Üzenet',
    'server' => "Szerver"
  ];
    
  $okMessage = "Az üzenetet sikeresen elküldtük. Hamarosan válaszolunk!";
  $errorMessage = "Hiba történt az üzenet elküldése közben. Kérjük próbálja később újra vagy írjon az oldalon található email címre";
  $RecaptchaIsNotSet = "ReCaptcha nincsen beállítva";
  $RecaptchaWasNotValidated = "ReCaptcha nem volt érvényesítve.";    
  $emailText   = $subject."\n=============================\n";
  $emailTextHTML = "<h1>$subject</h1><hr/>";
  $mailerError = "Levelező program hiba: "; 
  $emailCoding = "UTF-8";      
}else{
  $fromName  = "Teszt Form";
  $sendToName = "Teszt Owner";
  $subject  = "New message from Teszt Form";

  $fields = [
    'name'  => 'Name',
    'surname' => 'Surname', 
    'phone'  => 'Phone', 
    'email'  => 'Email', 
    'message' => 'Message',
    "server" => "Server"
  ];
    
  $okMessage = "Contact form successfully submitted. Thank you, I will get back to you soon!";
  $errorMessage = "There was an error while submitting the form. Please try again later or write an email to address on the page";
  $RecaptchaIsNotSet = "ReCaptcha is not set";
  $RecaptchaWasNotValidated = "ReCaptcha was not validated.";
  $emailText = $subject."\n=============================\n";
  $emailTextHTML = "<h1>$subject</h1><hr />";
  $mailerError = "Mailer Error: ";   
}

// if you are not debugging and don't need error reporting, turn this off by error_reporting(0);
$er = $test || $emailtest ? E_ALL & ~E_NOTICE : 0;
error_reporting($er);

try { 
  // Recaptcha: https://www.freecodecamp.org/news/build-a-bootstrap-form-with-recaptcha-and-php-backend-for-emails-in-30-minutes-17964a374819/  
  // validate the ReCaptcha, if something is wrong, we throw an Exception,
  // i.e. code stops executing and goes to catch() block  
  if (!isset($_POST['g-recaptcha-response'])) {
    throw new \Exception($RecaptchaIsNotSet);
  }  
  $g_recaptcha_response = $_POST['g-recaptcha-response'] ;  

  /* A kulcsok létrehozása https://www.google.com/recaptcha/admin
  * 
  * Test localhost-on: https://stackoverflow.com/questions/74047263/use-recaptcha-on-localhost
  *  Site key (Ez kerül az oldalra nyilvánosan): 6LeIxAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGNQ_MXjiZKhI
  *  Secret Key (Ez a PHP kódban van titkosan) : 6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe
  *  Ne használd éles szerveren!
  * 
  * www.fzolee.hu szerveren
  *  Site Key :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  *  Secret Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  *
  * Az éles szerveren (Ide a Google szerveren megadott kódot kell írni
  *  Site Key :  ************************************************
  *  Secret Key: ************************************************
  */
  switch( $_SERVER["SERVER_NAME"] ){
    case "testoldal.local" : // fejlesztői gép
    case "localhost" :
    case "127.0.0.1" :
    case "192.168.1.1" :
      $recaptchaSecret = "6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe";
     break;
    case "testoldal.hu":  //éles oldal
      $recaptchaSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
     break;
    case "www.fzolee.hu":
      $recaptchaSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
     break;
   }
  $_POST['server'] = $_SERVER["SERVER_NAME"];

  $recaptcha = new ReCaptcha( $recaptchaSecret, new \ReCaptcha\RequestMethod\CurlPost() );
    
  // we validate the ReCaptcha field together with the user's IP address    
  $response = $recaptcha->verify( $g_recaptcha_response, $_SERVER['REMOTE_ADDR'] );

  if ( !( $response->isSuccess() ) ) {
    throw new \Exception( $RecaptchaWasNotValidated );
  }
  
  // Email összeállítása
  $emailTextHTML .="<table>";
  // everything went well, we can compose the message, as usually 
  
  foreach ($_POST as $key => $value) {
    // If the field exists in the $fields array, include it in the email
    if ( isset( $fields[ $key ] ) ) {
      $emailText .= "$fields[$key]: $value\n";
      $emailTextHTML .= "<tr><td><strong>$fields[$key]:</strong></td><td>$value</td></tr>";
    }
  }  
  $ReplayToEmail = isset($_POST["email"]) ? $_POST["email"] : "";
      
  $emailTextHTML .= "</table><hr />";
    
  // Gmail App password leírása
  // https://mailtrap.io/blog/phpmailer-gmail/?fbclid=IwAR0LgfIVH_35GUYw0Z56xoVzcUbY0txV8oiGaa2mikJWeBjqu6PWTIwC8-E       
  $mail = new PHPMailer();
  $mail->Mailer   = "smtp";
  $mail->isSMTP();  
  $mail->SMTPAuth  = true;             // authentikáció előírása
  
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_OFF;
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;   // titkosítás: tls/ssl
  $mail->Port    = 587;            // Set the SMTP port number - 587 for authenticated TLS 465  
  $mail->Host    = "smtp.gmail.com";   // SMTP szerver $mail->Host = gethostbyname("smtp.gmail.com");
  $mail->Username  = "testoldal@gmail.com";  // Küldő, authentikáló adatai Google Accounttal lehet létrehozni
  $mail->Password  = "kuqycdsfgjiplscxx"; // Gmail kulcskészítés
  // Email test esetén
  if($emailtest){
    $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;
    $mail->Port    = 625;            // Set the SMTP port number - 587 for authenticated TLS 465  
    $mail->Host    = "mail.fzolee.hu";      // SMTP szerver $mail->Host = gethostbyname("smtp.gmail.com");
    $mail->Username  = "usernev@fzolee.hu";       // Küldő, authentikáló adatai
    $mail->Password  = "eredeti jelszó";         // A küldő jelszava    
    $mail->SMTPAutoTLS = false;
  }

  $mail->SetFrom( "testoldal@gmail.com", $fromName );    // A küldő email címe
  $mail->AddAddress( "testoldal@gmail.com", $sendToName ); // A címzett email címe és neve
  $mail->addReplyTo( $ReplayToEmail );                // A válasz email cím. Az űrlap email címe
  
  // Ékezetes címek miatt
  $mail->CharSet="UTF-8";                     
  $mail->Subject = "=?UTF-8?B?".base64_encode($subject)."?=";
  $mail->isHTML(true);
  $mail->msgHTML( $emailTextHTML );
  
  // Hibaüzenetek eltüntetése
  ob_start();
  if( !$mail->send() ){
    throw new \Exception("Mailer Error:" .$mail->ErrorInfo);
  };
  $responseArray = array('type' => 'success', 'message' => $okMessage);
  $out = ob_get_contents();
  ob_end_clean();
} catch (\Exception $e) {
  $responseArray = array('type' => 'danger', 'message' => $e->getMessage());
}

header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($responseArray);

Ha a fenti oldalt AJAX-szal javascript segítségével POST-tal hívjuk meg, akkor JSON-ként kapjuk vissza a hibaüzenetet.

Javascript kód:

var gdpr = true;
(function($, gdpr){

 // Validator files are included in the download package
 // otherwise download from http://1000hz.github.io/bootstrap-validator
 $('form#contact-form').validator();
 
 // when the form is submitted
 $('form#contact-form').submit( function (e) {  
  
  if ( !e.isDefaultPrevented() ) {  // if the validator does not prevent form submit
   var url = SiteUrl + "/lib/request.php";
 
   // POST values in the background the the script URL
   $.ajax({
    type: "POST",
    url: url,
    data: $(this).serialize(),
    success: function (data)
    {      
     // we recieve the type of the message: success x danger and apply it to the 
     var messageAlert = 'alert-' + data.type;
     var messageText = data.message;
 
     // let's compose Bootstrap alert box HTML
     var alertBox = '<div class="alert ' + messageAlert + ' alert-dismissable">';
     alertBox = alertBox + '<button id="messageAlert" type="button" class="close" ';
     alertBox = alertBox + 'data-dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button> ' + messageText + '</div>';
          
     // If we have messageAlert and messageText
     if (messageAlert && messageText) {
      // inject the alert to .messages div in our form
      $('#contact-form').find('.messages').html(alertBox);
      // empty the form
      $('#contact-form')[0].reset();
      
      $("button#messageAlert").click(function(){
       $("div.messages").html("");
      });     
     }
    }
   });
   return false;
  }
 })

 // ------------- reCaptcha kód formázása -----------
 $('iframe[title^="reCAPTCHA]').on("load", function(){
  $(this).css("width","75%");  
 })
})(jQuery, gdpr);

A HTML kód:

<!doctype html>
<html lang="hu">
  <head>
   <title>Test oldal </title>
   <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
      <div id="request-container">
      <h2 id="request">Ajánlatkérés</h2>
      <div id="request-content">
         <form id="contact-form" method="GET" action="lib/request.php" role="form">

  <div class="messages"></div>

  <div class="controls">

    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_lastname">Vezetéknév *</label>
          <input id="form_lastname" type="text" value="Fábián"name="surname" class="form-control" placeholder="Kérlek írd be a vezetékneved *" required="required" data-error="A vezetéknév kötelező.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_name">Keresztnév *</label>
          <input id="form_name" type="text" value="Zoltán"name="name" class="form-control" placeholder="Kérjük írd be a keresztneved *" required="required" data-error="A keresztnév kötelező.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_email">Email *</label>
          <input id="form_email" type="email" value="fz@fzolee.hu"name="email" class="form-control" placeholder="Kérjük írd be az email címed *" required="required" data-error="Érvényes email cím használata szükséges.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_need">Válaszd ki az üzenet típusát *</label>
          <select id="form_need" name="need" class="form-control" required="required" data-error="Válaszd ki az üzenet típusát.">
            <option value=""></option>
            <option value="Request quotation" selected>Árajánlat kérés</option>
            <option value="Request order status">A Rendelés állapota</option>
            <option value="Request copy of an invoice">Számlamásolat kérése</option>
            <option value="Other">Rgyéb</option>
          </select>
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="form-group">
          <label for="form_message">Üzenet *</label>
          <textarea id="form_message" name="message" class="form-control" placeholder="Az üzenet szövege *" rows="4" required="required" data-error="Kérjük hagyjál üzenetet.">2024.03.28 07:03:53 - Teszt szöveg</textarea>
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-12">
        <input id="request-submit" type="submit" class="btn btn-success btn-send" value="Küld el az üzenetet">
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <p class="text-muted"><strong>*</strong> Ezek kötelezően kitöltendő mezők! </p>
      </div>
    </div>
  </div>
     <div class="g-recaptcha"
        <!-- Nyilvános kulcs. A példában a localhost kulcs szerepel -->
        data-sitekey="6LeIxAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGNQ_MXjiZKhI"
        data-callback="" and data-expired-callback="">  
      </div>  
   </form>                 
 </div>
</div>
     
<script src="assets/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="assets/popperjs/popper.min.js"></script>
<script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>     
     var SiteUrl = "/p/request";
</script>
<script src="js/request.js"></script> 
</body>

A példában nincsen reCaptcha, azt a következő cikkben írom le!